Uniek

Uniek

Geen mens is alleen! Ieder heeft een unieke, eigen vriend aan zijn zijde: zijn Engelbewaarder.

“Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander, en niets heeft Hij gemaakt dat onvolledig is. 
Elk schepsel bevestigt, hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van, Gods heerlijkheid te zien?”
Jes. Sirach: 42,24-25

 

Men kan deze tekst ook betrekken op de mens en zijn Engel! Want God heeft, toen Hij jouw Engel schiep, al aan jou gedacht, voor alle eeuwigheid. Jullie horen bij elkaar, vullen elkaar aan, tot verheerlijking van God.

Als je de keuze had om onder al de ontelbare Engelscharen, in al hun pracht, je eigen Engelbewaarder te mogen kiezen, dan zou je ongetwijfeld diegene uitzoeken, die God in Zijn wijsheid jou heeft toebedacht. Zozeer zijn jullie op elkaar afgestemd.  Je merkt meteen: Wij passen bij elkaar! Wat een avontuur, om hem beter te gaan leren kennen!

Er is niemand onder de schepselen, Engelen en mensen, die zoveel van jou houdt, die zoveel voor jou bidt, die zozeer met jouw lot begaan is, dan hij. Vanaf je ontvangenis is hij bij jou. Het is alsof God hem riep en zei: “IK zend je naar deze kleine mens. IK vertrouw hem aan jou toe; wees zijn beste vriend. Begeleid hem heel zijn leven, bescherm hem en breng hem veilig bij Mij terug in het hemelse Vaderhuis. Dit is de opdracht die IK je geef.”

De Engelbewaarder is dus Gods persoonlijke liefdesgedachte voor ieder van ons, een groot geschenk. Hoe kostbaar is ieder van ons in Gods ogen! Want anders zou Hij toch niet zo’n grote, hemelse broeder aan onze zijde plaatsen!