Toewijding

Toewijding

Een combinatie van deze 12 schreden is het afleggen van een Toewijding aan de Engelbewaarder. Deze Toewijding, die door de Kerk is goedgekeurd, wordt door onze priesters van de Orde van het H. Kruis verspreid over de hele wereld.

De Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, voor ieder, die de Engel in zijn leven heeft ontdekt.

Ik geef mijzelf over aan u en beloof u mijn liefde en trouw

“Ik geef mijzelf over aan u…” Wat betekent dat? In liefde en dankbaarheid geven wij ons over aan de Heilige Engel, onze hemelse broeder. Dat is de sleutel tot een verbond met hem, zo te zeggen het hart van de Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder. Door deze daad gaan we verder dan de algemene plicht van iedere christen, om zijn Engelbewaarder te eren en naar zijn stem te luisteren, zoals de Heer in het Oude Verbond het aan zijn volk Israël bevolen had.

Door de Toewijding geven wij ons zelf over aan de Engel, dat betekent, wij vertrouwen alles wat wij zijn en bezitten, ons lichaam en onze ziel, vrijwillig en in het volle bewustzijn toe aan de liefdevolle zorg van de Engel, en dat niet slechts voor een bepaalde tijd maar voor altijd.

“…en beloof u mijn liefde en trouw”. Deze eigendomsoverdracht van ons zelf aan de Heilige Engel gaat vergezeld van een belofte om hem als plaatsvervanger van God aan onze zijde, van nu af aan in liefde, trouw en bereidwillige gehoorzaamheid in heilige vriendschap verbonden te zijn. Zo worden wij één met hem op een nieuwe wijze en deze innerlijke geestelijke eenheid met de Heilige Engel zal ook concrete gevolgen hebben voor ons leven.