Stap voor stap

Stap voor stap

Stap voor stap begeleiden zij ons, vermijden haast, en laten zo de genade van God in ons groeien.

De voortdurende zorg van de H. Engelen is ons te bewaren voor de zonde, of ons ervan te verlossen als wij gevallen zijn.

Zij verkrijgen voor ons uit Gods barmhartigheid machtige genaden, matigen onze hartstochten, nemen hindernissen weg in ons gebruik van de genade en helpen ons om  in bekoringen over de boze te zegevieren.

Zij onthullen ons onze gebreken en onvolmaaktheden en brengen ons tot oprecht berouw.

Als uiting van mijn vriendschap jegens mijn Engel, zal ik vandaag ten minste drie daden van vriendschap jegens hem verrichten – als teken van onze gemeenschappelijke weg naar de Heer!

Ik wil met mijn heilige Engelbewaarder een doel voor dit jaar uitwerken en met hem nadenken over de kleine stappen die ik zal moeten zetten! Wat is mijn doel voor dit jaar? In mijn leven? Welke stappen zou ik willen zetten om dat doel te bereiken?