Navolging van Christus

Navolging van Christus

De dienst van Engelbewaarder is een eer, en de liefhebbende God staat alle Engelen een keer toe deze heilige eretaak te vervullen.

Want de dienst van Engelbewaarder is voor de Engelen een navolging van Christus.

Pas in dit ambt leert hij de grootheid van het verlossingswerk van Christus werkelijk waarderen, doordat hij zelf moet afdalen naar de aarde, de hoogste plaats voor de troon van God achter zich moet laten, en de nederige gestalte van een Engel van het negende koor moet aannemen om een mens op zijn levensweg te begeleiden en – schijnbaar machteloos – moet toezien hoe de mens zondigt, omdat noch God noch de Engel de vrije wil van de mens dwingt.

Welke plannen heeft God Vader voor mij voor deze dag? Mijn Engel kijkt naar het aangezicht van de Vader; welke boodschap brengt hij tot mij?

Ik wil mijn eenvoudigste werken doen in het geloof en de wil om God te eren!