Mijn Engel, hoe moet ik mij u voorstellen?

Mijn Engel, hoe moet ik mij u voorstellen?

Als wij onze Engelen maar één dag zouden kunnen waarnemen, zou deze wereld nooit meer dezelfde zijn, en zouden wij dat ook nooit meer wensen.

Wat vertelt de Heilige Schrift ons over de aard van de Engelen? Heel veel.

In de brief van Paulus aan de Hebreeën beschrijft hij de Engelen als geesten.

Lucas zegt dat de Engelen geen lichaam hebben.

Paulus, in zijn brief aan de Kolossenzen, identificeert de Engelen als schepselen.

De tijd begon toen de Engelen geschapen werden…

Lucas vertelt ons opnieuw dat de Engelen onsterfelijk zijn.

Zodra God een geest schept, of het nu de geest van een Engel is of onze onsterfelijke geest, zal noch de Engel noch onze ziel sterven.

Mijn Heilige Engelbewaarder heeft geen lichaam, maar is een geest. Hoe kan ik mij deze engelachtige geest voorstellen?

Hoe stelt de Heilige Schrift de Engelen voor? Hoe zien we ze in het leven van de Heiligen?