Mijn Engel, hoe aanbidt u God?

Mijn Engel, hoe aanbidt u God?

In het Oude Testament komen vooral de Engelen voor als aanbidders van de Heer.

Zij zijn met andere woorden de schare, het hemelse leger van de aanbidders van de Almachtige.

Het is de engelenwereld die God aanbidden, die het hoofdthema is van de Psalmen.

De Engelen, zo wordt ons verteld, omringen de Heer, zij vormen niets minder dan een hemels leger.

Zij zijn het Goddelijk gevolg dat God dient en prijst, en hun aantal is niet te tellen.

Wat kan ik leren van de Heilige Engelen om aanbidder van de Vader te worden in geest en waarheid?

Vandaag regel ik een tijd van aanbidding met mijn Heilige Engelbewaarder, indien mogelijk in een aanbiddingskapel.