Mijn Engel bevrijdt mij van mijn verkeerde verwachtingen

Mijn Engel bevrijdt mij van mijn verkeerde verwachtingen

“Mijn broeders”, vermaant de heilige Bernardus, “maak de Heilige Engelen tot uw vrienden. Verblijd hen door vertrouwelijk tot hen te spreken en eer hen met uw gebeden, want zij zijn altijd nabij, om u te troosten en te beschermen.

Hoe zwak wij ook mogen zijn, hoe droevig onze toestand en hoe groot de gevaren die ons omringen ook mogen zijn, onder de bescherming van zulke behoeders hebben wij niets te vrezen!

Wanneer beproevingen of bekoringen u angst inboezemen, roep dan de hulp in van hem die over u waakt, die u leidt, die u in al uw noden bijstaat”.

Wat doe ik om de vrijheid van de Gods kinderen te leven? Ik wil mijn heilige vriend vragen mij de dubbelzinnigheden in mijn dagelijks leven te tonen. Waar handel ik niet in vrijheid?

Ik zal met mijn hemelse vriend kijken naar de verwachtingen en de horizonten die in de ogen van de Vader liggen en niet alleen naar mijn eigen verlangens en ideeën.