Licht van de Engel

Licht van de Engel

De dienst van Engelbewaarder berust op helpende liefde en niet op straffende rechtvaardigheid. De mens heeft altijd dezelfde Engelbewaarder, die in staat is om zich in zijn vermaningen en zijn leiding op complete wijze aan te passen aan de leeftijd en de levensstaat van de mens.

Wij hebben in ons leven al zoveel genaden ontvangen; hoe slecht hebben wij ze gebruikt! We moeten toegeven dat we verre van volmaakt zijn.

Ik moet me ervan bewust zijn, dat er zonden en zwakheden in mijn leven zijn, die ik nog niet herkend heb, misschien heb ik ze nog nooit gezien, ik ben er als blind voor.

We hebben onze Engel nodig om onze ogen daarvoor te openen en ons een spiegel voor de ogen te houden om te zien wat we zijn.