Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Wij moeten kennis verwerven door lichamelijke ervaring van de zintuiglijke wereld.

De Engelen hebben deze beperking niet. Hoe, dan, weten de Engelen? Zij weten door hun eigen wezen.

Onze zielen hebben mentale capaciteiten, maar niet van nature vervuld. Al onze kennis komt voort uit zintuiglijke ervaring.

Als een mens nooit in staat zou zijn om te zien met lichamelijke ogen, of te horen met lichamelijke oren, of te voelen met lichamelijke tastzin, of te proeven met lichamelijke tong, of te ruiken met lichamelijke reukzin, dan zou die persoon nooit een enkele gedachte hebben!

Al onze kennis komt voort uit onze lichamelijke vermogens.

Niet zo de Engelen. Elke Engel is door het scheppende Woord van God met alle kennis ingeprent waarvan God wil dat die Engel die bezit.

Ik denk na: het scheppende Woord van God prent alle kennis die God wil in de Heilige Engel; in mijn Heilige Engelbewaarder is deze kennis aan mijn zijde aanwezig om mij te helpen!

Vandaag vraag ik mijn Heilige Engel om mij te helpen een betere kennis van de dingen te verwerven!