Hoe kan ik groeien in mijn liefde tot de Engelbewaarder

Hoe kan ik groeien in mijn liefde tot de Engelbewaarder

Wij weten door het geloof dat hij onze trouwste vriend is die zoveel goeds voor ons doet. Wij zijn dus blij dat wij een Heilige Engelbewaarder hebben als een groot geschenk van Gods liefde. Maar ware liefde betekent ook dat wij van onze kant bevriend met hem willen zijn, dat wij ons geheel aan zijn leiding toevertrouwen, naar hem luisteren en hem gehoorzamen.

Ware liefde toont zich in gehoorzaamheid, namelijk te willen wat God wil en te verwerpen wat Hij niet wil.

De Dienares van God, Zr. Maria Antonia Cony (+ 25.04.1939), die vanaf haar vijfde jaar haar Engelbewaarder tastbaar heeft ervaren, meldt in haar levensherinneringen, die zij in opdracht van haar geestelijk leidsman heeft opgeschreven, dat zij bij de meest uiteenlopende gelegenheden het aanschijn van de Engelbewaarder nu eens in een blijde stemming, dan weer bedroefd zag. In bekoringen waarin zij een fout dreigde te begaan, zag zij haar beschermengel bedroefd kijken: “Ik voelde onmiddellijk dat mijn beschermengel zich verzette tegen de uitvoering van wat ik op het punt stond te doen. Ik keek naar zijn heilig gelaat, het was droevig.”┬á

Omgekeerd ervoer zij de vreugde en het genoegen van haar Engelbewaarder wanneer zij zich inspande om zijn ingevingen op te volgen en goed te doen. “Onmiddellijk verdween de ernstige uitdrukking van het gelaat van mijn Engelbewaarder en maakte plaats voor die onvergelijkelijke lieflijkheid die mijn geluk, ja mijn verrukking was.”

Houden van de Heilige Engelbewaarder betekent dus dat wij hem met vreugde en dankbaarheid aanvaarden als onze door God gegeven begeleider en hem gelukkig willen maken door ons door hem te laten leiden volgens de wil van God.

Op deze manier, en alleen op deze manier, kan het geschenk van de Heilige Engelbewaarder, ons door God gegeven, werkelijk vruchtbaar worden in ons leven – voor de grotere glorie van God en voor ons eigen heil.