Meer harmonie

Meer harmonie

Jouw Heilige Engel is teder, zacht en mild. Wanneer hij bezit neemt van je hart, spreekt hij van rechtvaardigheid, bescheidenheid en goedheid, van ware liefde en vroomheid. Wanneer zulke dingen zich in jouw hart laten voelen, weet dan dat jouw Heilige Engel bij je is. 
Hermas

Laat mij je zeggen, raffaelina, dat deze goede Engel voor je bidt en aan God al je geode werken, je heilige en waardige verlangens aanbiedt.

Als het je toeschijnt dat je alleen en verlaten bent, klaag dan niet dat je geen vriend hebt bij wie je je hart kunt openen en je ellende kunt toevertrouwen.

Vergeet in vredesnaam deze onzichtbare metgezel niet, die altijd bereid is naar je te luisteren, die altijd bereid is je te troosten.  H. Pater Pio

Wat kan ik doen om terug te keren naar een grotere levensharmonie  – de weg die daarheen leidt is een weg van boetedoening: voor de Engelen in de hemel een grote vreugde!

Ik wil mijn dag laten verlichten door de harmonie die mijn Heilige Engelbewaarder mij vanuit de hemel brengt!