Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

 “Heb medelijden en bidt voor mij, Engel van de Heer, want gij zijt mijn beschermer voor heel mijn leven, de gids en behoeder, door God aan mij gegeven voor altijd.” Oosterse liturgie

“Iedere mens, al lijkt hij nog zo gering, heeft een Engel die hem op zijn pad begeleidt. De Engelen zijn schitterend, zuiver en luisterrijk, maar ze zijn aan ons gegeven als begeleiders tijdens ons leven. De opdracht van de Engelen is met zorg over ons te waken, opdat wij ons niet van Christus, onze Heer, verwijderen…Wij willen u bovendien aanmoedigen vertrouwelijke betrekkingen met de Engelen aan te knopen die zozeer over uw eeuwig heil en heiligheid waken. Gij zult later, God moge het geven, een hele eeuwigheid in zaligheid met hun verenigd zijn. Leert hen daarom reeds nu kennen!“  Paus Pius XII, 3 oktober 1958

  1. Ik hoef niet alles perfect te kunnen, maar ik kan van mijn hemelse vriend leren om te groeien naar volmaaktheid – ik wil bereid zijn om meer te leren en iedere soort van pessimisme te mijden.
  2. Groei ik in mijn christelijk leven of sta ik stil? Welk doelen en welke middelen heeft mijn heilige vriend mij tot nu toe laten zien voor mijn christelijk leven?