Het verdiepen van onze kennis over de Engelen

Het verdiepen van onze kennis over de Engelen

Engelen zijn tegenwoordig populair. Maar door invloeden van de New Age is de kennis die mensen over de Engelen hebben vaak vermengd met onjuiste opvattingen die vreemd zijn aan de leer van de Kerk, en zo raken zij in verwarring over de waarheid over de Heilige Engelen.

Als deel van de mysteries van God is de wereld van de Engelen voor ons onuitputtelijk! Er is altijd iets nieuws voor ons om te ontdekken!

Wij willen onze geloofskennis over de Engelen verdiepen.

Als wij onze hemelse metgezellen beter leren kennen, zullen wij meer van hen gaan houden en steeds beter met hen kunnen samenwerken.

Het concilie van Trente leert: “Aan het begin van de tijd schiep God de engelen als individuele, onsterfelijke geesten met intelligentie en een vrije wil”.

In deze definitie zien wij onmiddellijk dat wij zes geloofsartikelen hebben over de Engelen en demonen. Wij bevestigen dat:

  • De tijd begon toen de eerste schepselen ontstonden.
  • God schiep de wereld van de Engelen.
  • De Engelen zijn individuele personen.
  • Het zijn onsterfelijke geesten.
  • Zij hebben een intelligentie.
  • Ze hebben een vrije wil waarmee ze kunnen verlangen, kiezen, liefhebben of haten.

Vandaag zal ik de Heer in persoonlijke woorden danken voor het feit dat Hij de heilige Engelen, onze grote helpers, zo wonderbaarlijk en met zo’n grote wijsheid heeft geschapen, in het bijzonder voor mijn Engelbewaarder!

Weet ik echt veel over de Engelen? Ben ik in mijn geloof in de Engelen trouw aan de leer van de Kerk?