Het is een voortdurende uitwisseling van gaven

Het is een voortdurende uitwisseling van gaven

“De Engelen openbaren zichzelf alleen aan diegenen die hen liefhebben en aanroepen.” Kardinaal Journet

St. Bernardus vat onze plichten tegenover onze Engelbewaarder samen in drie woorden: eerbied tegenover zijn persoon; dankbaarheid voor zijn gunsten; vertrouwen in zijn heilzaam werk.

Bij deze drie plichten voegen we een vierde toe, liefde, in antwoord op zijn liefde. Want hij bemint ons meer dan ieder andere persoon met uitzondering van Jezus en Maria. Hij bemint met een trouwe, volhardende en daadwerkelijke liefde. Hij is onze beste vriend op de weg naar de Heer. Hoe meer wij hem liefhebben, des te meer zal hij ons beminnen door zichzelf aan ons te geven en voor ons ten beste te spreken bij God.

  1. Ik wil mijn hemelse vriend iets geven als een teken van mijn dankbaarheid en vriendschap, iets wat heel persoonlijk is voor mij: mijn lijden, mijn vreugde, mijn gevoelens…
  2. Wat kan ik doen om meer open te staan voor de ingevingen van mijn Heilige Engel?