Goede werken

Goede werken

Vriendschap met de Engelen moedigt ons aan tot deugdzaamheid.

De Engelen inspireren ons in het bijzonder tot liefde voor God, want als zij de glorie van God bezingen, zetten zij ons aan tot aanbidding.

Aanbidding hier op aarde is een delen in hun liturgie in de hemel.

Zij wekken ook liefde voor onze naasten in ons op, want zij zijn de dienaren van Gods barmhartigheid en liefde voor ons, en zij moedigen ons aan ons in te zetten voor werken van vriendelijkheid en medeleven.

Mijn hemelse vriend roept mij op om creatief te zijn in het goede. Ik zal naar hem luisteren en het goede in praktijk brengen.

Heb ik nog steeds het verlangen om creatief te zijn in goede werken tot eer van God? Zo niet, wat is het dan dat mij doet tekortschieten in creatieve goedheid.