Gods plan

Gods plan

Als God de Engelen heeft geschapen om ons te helpen, dan weet Zijn wijsheid zeker beter dan wij wat wij nodig hebben.

Laten we niet vergeten dat er in deze wereld niet alleen God en de goeden zijn.

Wij kunnen de boze geest niet zien. Maar de Engel ziet hem.

Hij kan ons waarschuwen en de boze verdrijven.

Hij kan altijd de richting “God” voor onze ogen houden en de betekenis van het Woord van God voor ons verklaren.

Hij zal onze verering tot Maria en onze liefde aanwakkeren.

God heeft ook voor mijn leven een Heilsplan. Met de hulp van mijn Heilige Engelbewaarder denk ik na over de momenten waarop hij speciaal aanwezig was om mij tot het geloof te leiden en mijn ziel te redden.

Wat belemmert Gods plan voor mijn leven het meest? Ik zal aandachtig luisteren naar de vermaningen van mijn Heilige Engelbewaarder.