Gemeenschap van de Kerk

Gemeenschap van de Kerk

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem”. Ef 1,9-10

De devotie van de H. Franciscus van Assisie (1182-1226) tot de Engelen wordt door de H. Bonaventura met de volgende woorden beschreven: “Hij was verbonden met de Engelen door onverbrekelijke banden van liefde, met deze geesten die branden van een fantastisch vuur waarmee ze God doorgronden en de zielen van de uitverkorenen ontvlammen”.

Vanuit deze devotie vastte hij 40 dagen vanaf het feest van de ten hemel opneming van Maria en volhardde onophoudelijk in gebed. Hij vereerde heel bijzonder de H. Michael.”

  1. Ik wil de geest van gemeenschap (met God, de Engelen en Heiligen, met de broeders en zusters om mij heen) die door mijn hemelse vriend tot mij komt, mijn dag laten doordringen – ik wil een instrument zijn van gemeenschap, waar ik ook ben!
  2. Wat verhindert mij om te groeien in een diepere verbinding met God en met anderen? Wat kan ik verwijderen, wat verhindert gemeenschap?