Geloof

Geloof

Maar toch is er een manier om onze Engelbewaarder beter te leren kennen, ook al in ons aardse leven.

Wij kunnen hem niet waarnemen met onze zintuigen, zoals ogen, oren, handen, want hij is zuivere geest. Men kan dus niet “verliefde worden” op hem, zoals men verliefd zou worden op iemand die men kan zien, horen en aanraken.

Onze kennis van de H. Engelbewaarder gaat altijd door het geloof. Hoe weten wij dat Engelen bestaan? Wie geeft ons de zekerheid dat wij een hemelse begeleider aan onze zijde hebben? God Zelf heeft het ons gezegd: “Ik zend Mijn Engel voor u uit”.  Ex 23,20

De leer over de H. Engelbewaarder is dus geen vrome fantasie, maar een werkelijkheid die ons door God is geopenbaard. Als wij in geloof deze openbaring aannemen, erkennen wij de aanwezigheid van onze Beschermengel aan onze zijde.

Wij kunnen hem zien met de ogen van het geloof en hem horen in de stilte van ons hart en wel in die mate waarin wij ons in liefde voor hem openstellen.

Want de Engelen openbaren zich aan hen die hen liefhebben.