Gebed tot mijn Engelbewaarder

Gebed tot mijn Engelbewaarder

O meest trouwe metgezel, die God heeft aangesteld om over mij te waken,
mijn gids en mijn beschermer, altijd aan mijn zijde.
Welke dank kan ik U aanbieden voor Uw liefde, Uw trouw en Uw ontelbare weldaden?
Gij waakt over mij als ik slaap; Gij troost mij in verdriet; Gij helpt mij op als ik val; Gij behoedt mij voor gevaar; Gij bereidt mij voor op de toekomst; Gij trekt mij terug van de zonde; Gij spoort mij aan tot het goede; en beweegt mij om boete te doen, en verzoent mij met mijn God.

Misschien had ik al Gods toorn verdiend, die Gij door Uw gebeden van mij hebt afgewend.

Verlaat mij dus niet, ik smeek U: bemoedig mij in tegenspoed; matig mij in voorspoed; bescherm mij in gevaren; en help mij in bekoringen, opdat ik niet iedere keer daaraant toegeef.
Bied de Goddelijke Majesteit al mijn gebeden en zuchten en werken aan en verkrijg voor mij de genade om te sterven in de vriendschap met God om zo het eeuwige leven binnen te gaan. Amen.