Een weg van vallen en opstaan

Een weg van vallen en opstaan

Het derde gedeelte van ons Engel-Password is het gehoorzamen, wat vaak het moeilijkste is, zeker in de huidige “tijdsgeest”.

Als we stilte om ons en in ons gemaakt hebben, en bereid zijn om naar de Engel te luisteren, dan blijft ons nog altijd de vrije keuze: of we  d o e n  wat hij zegt of we volgen onze eigen wil. De Engel dwingt nooit. Hij respecteert onze vrije wil, omdat God het zo wil.

De Engelen houden niet van een gedwongen, tandenknarsende gehoorzaamheid, maar van een “vleugelsnelle”. Wij zouden met zulk gemak en bereidwilligheid “ja” moeten zeggen, op wat de Engel ons zegt te doen, alsof ook wij “vleugels”  hadden.

Het is niet altijd gemakkelijk om de stem van de Engel te herkennen. Het zal vaker gebeuren dat er iets misgaat, en dan herinner je je plotseling dat je van te voren  w e l  een waarschuwing kreeg. En nu je met de brokken zit, weet je ineens zeker:  D a t  was mijn Engel! Hij wilde me hiervoor waarschuwen. Had ik maar geluisterd.

Het is dus een weg van vallen en opstaan, maar daar kun je juist van leren. Onze Engelbewaarder heeft veel geduld met ons. Maar we zouden hem zo nu en dan eens moeten vragen om streng met ons te zijn, zodat we vooruit gaan in het goede.

Als grote motivatie: in Exodus staat de grote belofte van God.

“ Als je DOET wat de Engel je zegt, … zal IK de vijand van je vijanden zijn!”

Als je Gods wil zoekt en  d o e t , dan ben je in Hem geborgen. Geen duivel kan je kwaad doen. Je bent veilig onder  “Gods vleugels” !