Een voortdurende uitwisseling van gunsten

Een voortdurende uitwisseling van gunsten

De H. Bernardus vat onze plichten jegens onze Engelbewaarder in drie woorden samen: eerbied voor zijn persoon; dankbaarheid voor zijn weldaden; vertrouwen in zijn zegenrijk werk.

Aan deze drie plichten voegen wij een vierde toe, de liefde, als antwoord op zijn liefde, want hij houdt meer van ons dan enig ander mens, met uitzondering van Jezus en Maria.

Hij heeft lief met een trouwe, volhardende, doeltreffende liefde.

Hij is onze beste vriend op de weg naar de Heer.

Hoe meer wij hem liefhebben, hoe meer hij ons zal liefhebben door zich aan ons te geven en zijn verdiensten voor God in ons voordeel aan te wenden.

Ik wil mijn hemelse vriend als teken van mijn dankbaarheid en vriendschap iets aanbieden dat voor mij heel persoonlijk is: mijn lijden, mijn vreugde, mijn gevoelens…

Wat kan ik doen om meer open te staan voor de ingevingen van mijn Heilige Engel?