Eén grote familie van God

Eén grote familie van God

Wat hebben wij veel te danken aan onze Engelbewaarders!

God maakt in zijn oneindige barmhartigheid en mededogen gebruik van hun hulp om de zwakke en behoeftige mensenkinderen een overvloed aan materiële en geestelijke zegeningen te schenken.

De Engelen zijn de eerstgeboren “kinderen” van onze hemelse Vader en zijn onze oudere “broeders“, die met ons één grote familie van God vormen.

Zoals ouders soms de jongere leden van het gezin toevertrouwen aan de zorg van hun oudere broers en zusters, zo vertrouwt onze hemelse Vader ons toe aan de zorg van de Heilige Engelen.

Maar de liefde van de Engelen voor hun aardse beschermelingen overtreft in kracht en tederheid de liefde van een broer en een zus, of zelfs die van ouders.

Ik zal vandaag leven in het geluk te behoren tot de familie van God met mijn hemelse broeder.

Wat doe ik om een vertrouwensband met mijn hemelse vriend te ontwikkelen?