De trouw van een goede vriend

De trouw van een goede vriend

De Engelbewaarder van de heilige kluizenaar sprak: “Ik wil je niet verlaten, totdat ik je ziel gebracht heb voor het Aanschijn van de heiligste majesteit van God”.
Maar dat zegt iedere Engel tot zijn beschermeling!

Een heilige beschermeling zegt het volgende over de Engelbewaarder:

 “O kostelijke intimiteit, o heerlijk gezelschap!
Ach, konden toch alle mensen dit grote geschenk begrijpen en waarderen, dat God ons in Zijn overgrote liefde deze hemelse geest aan onze zijde geeft.
Denk vaak aan zijn aanwezigheid.

Men moet hem met de ogen van de ziel aanschouwen. Dankt hem; bidt tot hem.

Hij is zo kwetsbaar, zo gevoelig; ga eerbiedig met hem om.

Heb altijd zorg ervoor, om de zuiverheid van zijn blik niet te kwetsen.

Moge je Engelbewaarder je altijd in de genade van Jezus bewaren en je met zijn handen steunen, zodat je niet over een steen zou struikelen.

Moge hij je bewaren onder zijn vleugels tegen alle listen van de wereld, de duivel en het vlees.”

Pater Pio aan een van zijn geestelijke kinderen.

Dit is de laatste levensregel van de Engelbewaarder:
Mijn vriendschap met mijn Heilige Engel.
Ik ben  n o o i t  verlaten, Hij is altijd bij mij om mij te helpen.