De grote test

De grote test

God schiep eerst intelligente wezens, Hij heeft ze allemaal getest.

Beginnend met de Engelen, stelt Hij nu ons op de proef.

Maar de Engelen werden oorspronkelijk niet in de hemel geschapen, wij spreken met de woorden “een deel van de engelen werden uit de hemel geworpen”, maar deze woorden moeten niet letterlijk worden genomen.

Niemand die werkelijk ooit de hemel bereikt, verliest de hemelse zaligheid.

Net zoals wij, hebben de Engelen de hemel moeten “verdienen”. Zij bezitten wat wij heiligmakende genade zouden noemen.

Net als wij na onze doop, bezaten zij de deugden van geloof, hoop en liefde. Maar vergeet niet dat dit deugden zijn die gebruikt moeten worden, het zijn genaden waarmee samengewerkt moet worden.

Zij werden op de proef gesteld, en zij die deze proef hebben doorstaan, kwamen in de hemel, in de Zalige Aanschouwing.

Ik denk na hoe mijn Heilige Engel de test heeft doorstaan met een duidelijk “JA” tegen de wil van God, en vraag hem mij te helpen in de beproevingen van het leven om ook “JA” tegen God te zeggen!

Ik denk eraan hoe mijn Heilige Engel mij bemoedigt, zodat ik grotere verdiensten voor de hemel kan verwerven.