De Engelen leren ons de aanbidding

De Engelen leren ons de aanbidding

Bij een gelegenheid, toen zij met bijzondere vurigheid de H. Mis bijwoonde, raakte de H. Gertrude in vervoering.

In deze toestand zag zij haar beschermengel die haar gebeden naar de troon van de Goddelijke Majesteit bracht, ze voorlegde aan de drie Goddelijke Personen en hen smeekte haar gebeden te verhoren.

Het gebed van de Engelbewaarder werd aanvaard en Gertrude werd gezegend door elke Persoon van de Godheid.

Vandaag zal ik de tijd nemen om God innig te aanbidden met mijn Heilige Beschermengel.

Zou ik mezelf niet liever zien, werkend voor het koninkrijk van God samen met mijn hemelse boodschapper en vriend?