De Engel leidt mij volgens het plan van God voor mijn persoonlijk leven

De Engel leidt mij volgens het plan van God voor mijn persoonlijk leven

Het Engelbewaarderschap is voor elke Engel een navolging van Christus, die hij veel ernstiger, trouwer en onvoorwaardelijker uitvoert dan de mens.

En wat een blijdschap onder de Engelen telkens wanneer iemand gered is!

Maar als een Engelbewaarder, ondanks al zijn inspanningen, er niet in geslaagd is zijn beschermeling te redden, dan heeft hij beslist een periode van “martelaarschap” doorgemaakt en zal hij zich nu des te intenser wijden aan de redding van de mensen door hen te helpen en voor hen te bemiddelen.

Ik wil gaan zitten en berekenen wat ik in mijn leven kan opbouwen – wat is het plan dat God voor mij heeft, voor dit specifieke deel van mijn leven? Kan ik dit plan van God voor mij in een paar woorden beschrijven?

Wat betekent het dat mijn heilige vriend deel uitmaakt van het plan van God voor mij?