Dank aan onze Engelbewaarder!

Dank aan onze Engelbewaarder!

Vandaag is het de gedenkdag van al onze goede Engelbewaarders! Een dag om hem heel bijzonder te danken.

De drie Aartsengelen zijn ook voor hem een groot voorbeeld, want eigenlijk verenigt hij in zijn dienst, alle drie bijzondere opgaven van de Aartsengelen.

St. Michael is heel bijzonder de beschermer, de verdediger van het volk van God.
De Engelbewaarder heeft als opgave zijn beschermeling tegen alle listen
en gevaren van de boze te beschermen. In de hemel zullen we eens ont-
dekken, voor hoeveel gevaren hij ons behoed heeft!

St. Gabriel is de Engel van de wijsheid, van het Woord; hij geeft raad, uitleg.
De Engelbewaarder is ook onze grote raadgever, hij vermaant ons en
spoort ons aan.

St. Rafael is degene die Tobias op heel zijn lange reis heeft begeleid en geholpen, om zijn opgave goed te volbrengen, en hem weer veilig naar zijn vaderhuis te brengen.
Zo is het ook de taak van de Engelbewaarder om ons op heel de pelgrims-
tocht van ons aardse leven te vergezellen, niet van onze zijde te wijken,
tot wij onze levensopdracht hebben vervuld en hij ons naar het hemels
Vaderhuis kan brengen.