Bemint elkaar

Bemint elkaar

En dan is er nog een derde woord van Jezus: “Bemint elkander, zoals Ik u heb liefgehad”.

Ook dit woord geldt voor beide, voor de H. Engel en zijn beschermeling.

Dit woord sprak Jezus voor de eerste keer bij het laatste avondmaal. Jezus heeft het aan zijn apostelen en door hen aan de hele Kerk toevertrouwd als een heilige erfenis.

Dit gebod van de naastenliefde geldt heel bijzonder voor de gemeenschap van Engel en mens, want deze gemeenschap moet een gemeenschap van liefde worden, tot een echte, diepe vriendschap tussen de onzichtbare Engel en de zichtbare mens.

“Bemint elkander, zoals IK u heb liefgehad”. Jezus geeft aan de H. Engel Zijn liefde voor de mensen, en Hij schenkt aan de mens Zijn liefde voor de Engel. Zo worden beide één in de liefde van de Heer, die zij in hun midden, in hun hart, dragen.