Als de beste psycholoog

Als de beste psycholoog

De Engelbewaarder kent ons beter als iedere psycholoog, hij kent onze lichamelijke toestand en die van onze ziel. En hij helpt op deze wijze:

 • De Engel bemiddelt ons allereerst de kennis van Gods grootsheid: “Wie is als God!” Wie is zo volmaakt en zo goed als Hij?
  Wie is alwetend en zo machtig als Hij?
  Hij verliest geen mens uit het oog.
  Hij kent onze geheimste gedachten, iedere emotie en ook alle angsten die in ons zijn!
 • Dan herinnert ons de Engel aan momenten uit het verleden, of uit het leven van vrienden of aan bijbelse voorbeelden waar duidelijk Gods hulp zichtbaar werd. Hierdoor moeten we vertrouwen scheppen in Zijn Vaderlijke liefde en niet opgeven. De Engel vraagt ons stil in ons geweten: Wie houdt dan zo veel van jou als God?
 • Tenslotte leidt de Engel onze blik in de eeuwigheid, zodat we ook de “Broeder Dood” slechts als een deur naar het ware Leven zien, en er geen angst voor hebben. In plaats daarvan zouden we er steeds meer naar moeten verlangen, om spoedig door deze deur te mogen gaan om naar God te gaan.
  Want daar komt Jezus ons tegemoet en zegt: Vrees niet! IK ben het!