2 Oktober Feest van de Heilige Engelbewaarders

2 Oktober Feest van de Heilige Engelbewaarders

Op 2 oktober is het feest van de H. Engelbewaarders: één dag in het jaar, waar ze bijzonder in het zonnetje worden gezet. En dat hebben ze heel erg verdiend!

Het zou goed zijn om je hemelse broeder eens extra te danken, met je eigen woorden. Maar  als je een stimulans nodig hebt, dan laat je maar inspireren door onderstaand gebed.

Mijn Heilige Engel, u bent altijd aan mijn zijde en bent zo vol zorg voor mij.

Op mijn weg naar God bent u mijn beste vriend en metgezel.

Maar ons contact is nog niet echt een vriendschap.

Ik heb nog nooit mijn best gedaan om tot een persoonlijke vriendschap te komen.

Ik was niet echt in u geïnteresseerd. Zelden of nooit heb ik met u gesproken.

En ik heb niet vaak naar uw ingevingen geluisterd.

Hoewel ik zo ondankbaar was, hebt u me niet verlaten en hebt niet opgehouden om mijn voorspreker te zijn bij God. U hebt mijn gebeden naar Hem opgedragen en mij de genaden bemiddelt die ik nodig had.

U blijft me steeds dienen als een echte vriend en broeder.

Mijn gedrag tegenover u spijt me heel erg. Ik wil dit graag gaan veranderen.

Ik dank u voor uw trouw en uw liefdevolle zorg voor mij.

Ik vraag u mij te helpen dat wij een echte vriendschap mogen beginnen, dat u een deel van mijn leven wordt.
Ik wil een team met u worden, samen met u wil ik God aanbidden en beminnen en me met u inzetten voor de redding van mijn medemensen en Jezus in de wereld bekend maken.

Laat me zien hoe wij steeds beter kunnen samenwerken.

Amen.