Zend ons uw H. Engelen te hulp!

Zend ons uw H. Engelen te hulp!

Eeuwige Vader, Gij hebt alles in de hemel en op aarde gemaakt tot uw lof en eer. We danken u, dat u ons hebt geschapen en ons de grote waardigheid hebt verleend, om uw kinderen te zijn aan de hand van onze hemelse broeders, aan wie Gij ons hebt toevertrouwd.

Zie naar ons: samen met hen knielen wij voor U, om ons gehele leven aan u toe te wijden en wij vragen u, verleen ons de machtige hulp van hen, die gij het eerst geschapen hebt, zodat wij, door hen beschermd en geleid, in deze tijd kunnen volharden en onze opdracht kunnen vervullen.

Zend ons uw Engelen te hulp, – die Uw scheppende liefde heeft uitgedacht.
Zend ons uw H. Engelen, – die de adem van uw mond als eerste hebt geschapen.
Zend ons uw H. Engelen, – die u nooit ontrouw zijn geworden.
Zend ons uw H. Engelen ,- die in het begin de Satan in de diepte hebben gestort.
Zend ons uw H. Engelen, – die zonder onderbreking Uw aangezicht schouwen.
Zend ons uw H. Engelen, – die dag en nacht uitzien naar uw bevel.
Zend ons uw H. Engelen, – die heel uw schepping beheren.

Samen met St. Michael, de aanvoerder van uw hemelse legioenen, willen wij U aanbidden en beminnen, en net zoals Hij, U alleen dienen, want niemand is als U, gij goede, Gij barmhartige, Gij getrouwe God!