Zelfbeheersing

Zelfbeheersing

Gij machtige Heerschappijen,
die gij heerst over heel de weidse schepping
in wijsheid en liefde.

Verkrijg ons de genade van een wijd hart,
dat in staat is iedereen te beminnen!

Help ons om God naar de anderen te brengen,
door een grote hartelijkheid.

Leer ons, onszelf te beheersen
en niet aan wankelmoedige stemmingen toe te geven
en door de liefde alles te overwinnen.

Amen.