Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid…

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid…

Deze zaligspreking is daarom nauw verbonden met de vierde: “Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mt 5,6).

Dit zijn de personen die de honger en dorst van de Heer naar het heil van de zielen in zich dragen. Zij bieden zich aan de gerechtigheid van God aan als slachtoffers van eerherstel om voor de zondaars de liefde en barmhartigheid van God af te smeken.

Dit is de ware navolging van Christus, die ons liefhad tot aan het kruis. Door voor ons te lijden heeft Jezus ons niet alleen een voorbeeld gegeven voor onze navolging, Hij heeft een weg gebaand, en als we die volgen, worden leven en dood heilig gemaakt en krijgen ze een nieuwe betekenis.

Om ons op deze weg van boetedoening te leiden, moeten ook de Engelen de kracht van het Kruis begrijpen.

Daarom is de vierde zaligspreking van de Engel dat zij de verlossing mogen aanschouwen.

De Engelen zijn niet alwetend. Ze wisten niet van tevoren dat de mens zou vallen, noch hoe de Verlossing zou verlopen. “Dit zijn geheimen waarin zelfs Engelen verlangen door te dringen”.  (1 Petr. 1,12)

  • Zij moesten het werk van God in de loop van de tijd volgen. En met welk een ontzag en verwondering waren zij getuige van de verlossing en de oprichting van de Kerk!
  • Ze volgen nu hoe God ieders verlossing bewerkt met duizenden verschillende middelen, hoe God de mens tegemoet komt waar hij is.
  • Ze zien het grote geschenk van de Sacramenten, vooral de Heilige Mis (terwijl de mens het vaak ziet als slechts een wekelijkse verplichting, die zo snel mogelijk moet worden afgehandeld zodat hij vroeg thuis kan zijn voor de zondagse sportuitzendingen op televisie!)

En zo willen de heilige Engelen hun visie met ons delen, om ons te leren honger en dorst te hebben naar de zielen en alle middelen te gebruiken die ons in de Kerk worden aangeboden voor hun verlossing.