Zalig de zuiveren van hart…

Zalig de zuiveren van hart…

De zesde zaligspreking van de mens is “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (Mt 5,8). Terwijl de mens er in de eerste zaligspreking naar streeft om steeds leger te worden, zodat hij met God vervuld kan worden, streeft hij er in deze zaligspreking naar om steeds helderder, doorzichtiger voor God te worden, zodat God in hem weerspiegeld kan worden en zijn wil gemakkelijker aan hem kan meedelen. De arme van geest is een vechter, de reine is geen vechter. Hij is zuiver als helder, kalm water, men kan door hem heen kijken en hij kan God in zichzelf aanschouwen.

Paus Benedictus schrijft: “Het orgaan om God te zien is het hart….. Het hart – de hele mens – moet zuiver zijn, innerlijk open en vrij, zodat de mens God kan zien”. De zuivere mens kan God begrijpen vanwege de orde in zijn eigen ziel.

De zinnelijke mens kan God niet zien of begrijpen vanwege zijn eigen vertroebelde zielsgesteldheid: hoe kan een dief een “rechtvaardige God” begrijpen, een overspelige een “heilige God”?

Deze reinheid omvat eerlijkheid, waarachtigheid en rechtvaardigheid tegenover de medemens. De zuivere mens is als de Engel, een zuiver kind voor God, vrij van de driften van zijn lagere natuur.

De Engel kan gemakkelijker communiceren met de reine ziel, omdat zijn ziel open is om het licht van God te ontvangen, als een schoon, doorzichtig venster. En zo worden de zuiveren geleid door de Engelen en leren ze samen met hen God met vreugde te dienen!

En dit is de zesde zaligheid van de Engel, God mogen dienen!

De zuiveren van hart brengen ook zuivere offers voor God, net zoals in het Oude Testament elk offerdier allereerst zuiver moest zijn. De Engel van Fatima zei tegen de kinderen:

“Breng offers aan God als eerherstel voor de zonden waardoor Hij beledigd is en als smeekbede voor de zondaars. Zo zul je vrede brengen in je land, want ik ben zijn Engelbewaarder, de Engel van Portugal. Bovenal, verdraag en aanvaard met geduld het lijden dat God jullie zal sturen.”

We zien hier dat zij die bidden en offeren voor de zielen met een zuiver hart, ook vredestichters zijn. In de strijd om de zielen probeert de Engel daarom de mens wakker te schudden voor de noodzaak van gebed en opoffering, en voor alle bronnen van genade die in de Kerk te vinden zijn om de mensen naar de vrede met en in God en elkaar te leiden.