Worden wij Engelen in de hemel? (1)

Worden wij Engelen in de hemel? (1)

Deze vraag komt soms naar voren omdat Jezus ons in de Evangelies heeft geopenbaard dat “Na de verrijzenis is er geen sprake meer van huwen of ten huwelijk gegeven worden, maar men zal zijn als Engelen Gods in de hemel.” (Mt 22,30)

Hier moet worden benadrukt dat we niet geroepen zijn om Engelen te zijn, maar om ALS Engelen te zijn!

God is dus niet van plan om het natuurlijke verschil tussen mensen en Engelen op te heffen; in de hemel zullen ze altijd verschillend en complementair zijn.  De mens en de Engel zullen dus in bepaalde opzichten op elkaar lijken, terwijl ze allebei hun eigen aard behouden.
Wat zijn nu deze overeenkomsten?

1.Zowel de Engelen als de mensen zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God.

Bovendien wordt deze oorspronkelijke volmaaktheid van de natuur en de genade tot een hogere volmaaktheid van de natuur en de genade gebracht in hen die naar de hemel gaan.

En dus, aangezien de Heilige Engelen reeds op volmaakte wijze in de hemel zijn in hun staat van glorie, zullen wij, als wij uiteindelijk in de hemel komen, net als zij worden, niet alleen in de persoonlijke glorie die zij nu reeds bezitten, maar ook in hun deelname aan het Goddelijke leven.

2.De Engelen zijn “zuiver geestelijke wezens”, zij “hebben intelligentie en wil: het zijn persoonlijke wezens”.

Onze zielen zijn ook geestelijk van aard. We zijn geschapen voor hetzelfde einddoel en we hebben dezelfde heiligmakende genade van Christus ontvangen.

Dit zijn de redenen waarom we de Engelen in ons gebed van Toewijding vragen: “verlicht mijn verstand en mijn hart, zodat ik altijd de wil van God kan kennen en volbrengen”.

Deze overeenkomsten helpen ons om meer te begrijpen over ons “zijn als de Engelen”.