Worden wij Engelen? (3)

Worden wij Engelen? (3)

5. In de hemel zullen we ons hebben aangesloten bij de gemeenschap van de Heilige Engelen.

Daarom zullen we niet alleen genieten van volmaakte rust en vervulling van alle verlangens, zodat we “zoals de Engelen” zullen zijn – in vrede, onbevlekte reinheid, vol vreugde, licht en leven – maar we zullen ook deelnemen aan de volmaaktheid, de rijkdom, de schoonheid en de glorie van God.

Want “de rechtvaardigen zullen schitteren als de zon”  (Mt 13,43) en zich in het paradijs bevinden, vrij van pijn, tranen, verdriet, lijden en dood.

6. Tenslotte zullen we in de hemel voor altijd in intieme gemeenschap leven met Jezus

en alle Engelen, ter verheerlijking van God, zoals het boek Openbaring beschrijft:

“Ik keek, en hoorde de stem van talloze Engelen rondom de troon en de levende wezens en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: “Waardig is het … En de oudsten vielen in aanbidding neer”. Openb. 5,11-14

Het leven in de hemel zal een glorieuze liturgie van lof zijn, die zowel de Engelen als de heiligen zal verenigen in het oneindige lied van vreugde: “Heilig, Heilig, Heilig” zijt Gij, “Heer, God der heerscharen” (vgl. Openb. 4: 8-10).