Worden wij Engelen? (2)

Worden wij Engelen? (2)

3. We zullen eeuwig gezegend zijn met het zien van God “zoals de Engelen”,

met de aanschouwing, de liefde en het eeuwige bezit van God, de bron van alle goeds; we zullen Hem aanbidden in totale overgave. We zullen allemaal genieten van de vereniging met de Heilige Drievuldigheid.

“Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem; zo werkt de Heer die Geest is.”   2 Kor 3.18

4.We zullen ons verheugen in de gemeenschap van de heiligen, de Engelen en de mensen,

want beiden zijn verenigd met God, de Enige die oneindig heilig is in zijn eigen (natuurlijke) wezen.

Daarom vragen wij de Engelen in het gebed van Toewijding “mij te leiden naar de vereniging met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”.