Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Uit liefde voor ons mensen verlangden de Heilige Engelen naar de dag waarop God de Zoon Mens zou worden. Het spreekt voor zich dat iedere Engel in de hemel zeer gelukkig zou zijn geweest om de drager van dit goede nieuws te zijn.

Wie zal het voorrecht krijgen om dit nieuws aan de toekomstige Moeder van de Heer te brengen? De heilige Michaël had deze eer toch wel verdiend? Hij was immers de eerste die zich verheugde over God, die in Christus, de wereld met Zichzelf wilde verzoenen.

We kunnen ons ook afvragen: toen deze grote gebeurtenis naderde, waren de Heilige Engelen zich bewust van het feit dat een meisje dat Maria heette zonder erfzonde in de schoot van haar moeder, de heilige Anna, was verwekt en dat dit meisje, Maria, de maagdelijke moeder van de Zoon van God zou zijn?

Als dat het geval was, kunnen we ons voorstellen dat naarmate dit jonge meisje volwassener werd, de verwachting onder de Engelen tot ongekende hoogte toenam. Zij voelden dat de Menswording zeer nabij kwam.

Nu konden hun beschermelingen gered worden, nu konden ze God verheerlijken in een Mens, nu konden de menselijke ziel van Christus en de onbevlekte ziel van Maria aan de Heilige Drie-eenheid de meest verheven lofprijs geven, die schepselen kunnen geven.

            Maar wie zou de Heilige Engel zijn die deze boodschap aan de Heilige Maagd Maria zou brengen?