We zijn allemaal geschapen voor de hemel!

We zijn allemaal geschapen voor de hemel!

De oproep: “Daar is de bruidegom, trekt Hem tegemoet!” Mt 25,6 geldt voor ieder van ons. We zijn allemaal geschapen voor de hemel. God wil met ieder van ons een oneindige zaligheid, vreugde en volheid van liefde delen.

We hoeven niet bang te zijn dat we deze oproep niet zouden horen, maar we kunnen wel vergeten God een antwoord te geven.

De Heer zegt in het Evangelie vaak dat hij zijn knechten uitzendt met een uitnodiging voor het eeuwige bruiloftsmaal.

Dit zijn de, voor ons ontelbare, Heilige Engelen, die Hij de wereld in stuurt voor ons heil. Hij wacht niet tot het einde van de wereld, wanneer Hij zijn Engelen onder luid bazuinengeschal zal uitzenden. Mt 24,31

Het belangrijkste voor elke Engel is dat we nadenken en ontdekken:

We zijn door God geschapen en bestemd voor de eeuwige gemeenschap met Hem.

Laten we dit nieuwe jaar beginnen met standvastigheid in het geloof door St. Michael, onwankelbaar in de hoop door St. Gabriel, ijverig in de liefde tot God door St. Rafael en trouw aan Jezus, die ons heeft verzekerd: “Wees gerust, Ik ben met u, alle dagen, tot aan het einde van de wereld”.