Waarom de oproep om de Engelen te vereren?

Waarom de oproep om de Engelen te vereren?

Het Opus Angelorum is geen vredeskorps van maatschappelijk werkers, maar een strijdgemeenschap.

De Engelen roepen ons, verlichten en trainen ons, leiden ons op de wegen van zuivering en omvorming, en alleen dan zijn we geschikt om ons met hen te verenigen in de strijd voor de zielen, voor de Kerk en het Koninkrijk van God.

Er zijn twee redenen, waarom we de Heilige Engelen intensiever moeten vereren:

  • 1. De toename van slechte, gevaarlijke invloeden in het geestelijke rijk van de mensheid roept alle krachten van de Heilige Kerk op tot verdediging en bescherming van haar leden. De krachten van de Heilige Kerk liggen echter hoger dan de zuiver menselijke; ze zijn verankerd in God en in het bovennatuurlijke.
    Het werk van de boze geesten wordt tegengegaan door de hulp van de Heilige Engelen (vgl. het Sint-Michaëlgebed). Hoe meer de boze geest opstaat, des te meer moet de strijd van de Engelen en de hulp van de Engelen voor ons worden ingeschakeld.
  • 2. Aangezien de Engel lange tijd is gebagatelliseerd, bespot, vervormd en afgeschilderd als ongevaarlijk voor de ogen van mensen, als een kitscherige kunstfiguur, een geest of naakte cherubijn, een sprookjesfiguur (een kleine Beschermengel), is het hoog tijd om de eer van de Engel te herstellen als de Sterke en Machtige van God, de drager van de boodschap en gerechtigheid van God.

Het doel van de verering van de Engelen is:

a) het ontketenen van de hulp van de Engel die even krachtig als noodzakelijk is;

b) door deze hulp van de Engel, het ontwaken van een geïntensiveerd geestelijk leven.