Een keuze maken

Een keuze maken

Men zou zich natuurlijk kunnen afvragen: “Als de Engelen een volmaakte, ingegoten kennis bezitten van de natuurlijke dingen, hoe kunnen ze dan zondigen? Hoe is het dan mogelijk dat bij de grote beproeving van de Engelen, velen van hen tegen God in opstand kwamen en ten val kwamen? Dat hadden ze toch kunnen weten?”

Hun grote kennis betrof de zichtbare schepping. Maar God liet hen in de beproeving bovennatuurlijke dingen zien: Hij openbaarde hen Zijn plannen, waarover later meer.

Nu konden de Engelen met vrije wil een keuze maken: of ze met deze plannen instemden en God hierin wilden gehoorzamen of niet. Uit hoogmoed maakte de hoogste en machtigste engel zijn keuze van ongehoorzaamheid en trok velen mee in de afgrond.

Maar dit was  g e e n  fout van hun volmaakte verstand, maar een afwijzing van een bovennatuurlijke waarheid en deze keuze maakten ze  v r i j w i l l i g. Op deze manier konden de Engelen zondigen en helaas deden het velen.

Dit is een groot drama, omdat hierdoor het kwaad in de schepping binnenkwam. God heeft alles  g o e d  geschapen. Maar Hij is een God van liefde, Hij  i s  liefde! En Hij wil door Zijn schepselen die Hij als Zijn afbeelding geschapen heeft, geestelijke personen, terug bemind worden. Maar liefde kun je niet dwingen. Je moet de ander de vrijheid geven om te  w i l l e n  beminnen of niet…

Omdat de Engelen zulke volmaakte, zuivere geesten zijn met zo een grote, ingegoten kennis, is hun keuze ook onherroepelijk. En daarom zijn er nu de Heilige Engelen, onze hemelse helpers en de gevallen engelen, de demonen, die ons tot zonde willen verleiden en tot ongehoorzaamheid tegen God.