Vreugde van de Engelen

Vreugde van de Engelen

Maar de Engelen hebben een bijzondere vreugde in alles wat Gods grotere glorie bevordert, in de heiligheid van de heiligen en de bekering van de zondaar. Zij weten dat de gewillige dienst van Zijn rationele schepselen in Zijn ogen mooier is dan al het andere.

De terugkeer van de zoekgeraakte schapen naar de kudde schijnt hen bovenal met blijdschap te vervullen.

“Er is vreugde voor de Engelen van God over iedere zondaar die boete doet.”

De Engelen verheugen zich ook wanneer een van de mensenkinderen zich bij hun gelukkige gezelschap voegt. Zij verwelkomen op de drempel van het hemelse paradijs iedere ziel die voor eeuwig thuis komt.

Het geluk van allen krijgt een nieuwe aanwinst door elke toevoeging aan hun koren, en hun triomfzang weerklinkt luider voor de troon van God.