Verzuchting

Verzuchting

Als de Engelen, die de allerhoogsten zijn van alles wat geschapen is, geen verafgoding dulden, mogen de naties dan met hun volk en hun staat afgoderij bedrijven?

Als de hemelse machten geen roof plegen op de eer van God, mogen de aardse machten dan vreemde goden in het land dulden en toestaan dat het Heilige met voeten wordt getreden?

Als de Engelen de voorzangers zijn in het grote Sanctuskoor, mogen de volkeren onder hun gezag dan wanklanken in de koorzang brengen door openbare godslastering te dulden, door de naam van de Heer en de dag des Heren openlijk te ontheiligen en door in het algemeen de rechten van God niet te laten gelden in het openbare leven?

In een tijd waarin zoveel handen zich uitstrekken om de naties te misleiden, blijft dit een troostrijk woord:
de Engelen moeten de naties leiden.