Transformatie

Transformatie

Na de grote beproeving van de Engelen is er een grote verandering in het “intellectuele leven” van de trouwe Engelen gekomen. Voordat zij de Zalige Aanschouwing binnengingen, zagen zij de Menswording als een vorm van vernedering. Toen zij God eenmaal van aangezicht tot aangezicht zagen, begonnen zij te “verlangen” naar het moment waarin God de Zoon, Mens zou worden..

Zij werden zich nu namelijk bewust van het feit dat er geen verhouding bestaat tussen hun lofprijzing van de Heilige Drieƫenheid en de Majesteit van deze Drie-enige God! Het stelde toch eigenlijk niets voor! Zij zijn toch enkel maar schepselen, en Hij alleen IS! Wie kan deze grote, Heilige God, naar waarde prijzen!

Wanneer de Heilige Engelen begrijpen dat de Tweede Goddelijke Persoon daadwerkelijk Mens zal worden, begrijpen zij dat deze Man – Jezus van Nazareth – de meest volmaakte lof zal brengen aan de Heilige Drie-eenheid. De menselijke ziel van Jezus zal de Heilige Drie-eenheid prijzen zoals geen enkel ander schepsel dat kan!

Het Heilig Hart van Jezus zal de Heilige Drie-eenheid liefhebben met een liefde die werkelijk menselijk is, die werkelijk voortkomt uit een volledig menselijk hart en tegelijkertijd Goddelijk is, zoals het de liefde van een Goddelijk Persoon is.

Bij het aanschouwen van de liefde en de lofprijzing die de Man Jezus van Nazareth aan de Heilige Drie-eenheid zal offeren, ervaren de Engelen grote vreugde.

Eindelijk zal een schepsel aan de Schepper die liefde en lofprijzing aanbieden zoals het werkelijk gepast is!