Toewijding aan de Engelbewaarder

Toewijding aan de Engelbewaarder

Toen ik jong was, misschien 16 jaar oud, wijdde ik me aan mijn beschermengel.

Ik heb hem vaak gevraagd om mij in al mijn gebeden te vergezellen en ik vraag hem vooral om mij het nodige licht te geven om het katholieke geloof op de juiste manier te begrijpen.

In de veertig jaar sinds mijn wijding heb ik deze hulp in mijn geest ervaren – een hulp om dieper door te dringen in de waarheden en de schoonheid van het katholieke geloof. En gedurende deze veertig jaar heb ik in mijn gebed gebeden dat mijn beschermengel me het licht van God zou brengen en me zou helpen om trouw aan Christus te blijven.

Ik had en heb nog steeds het gevoel en de ervaring dat men een soort instinct ontwikkelt voor wat katholiek is, wat waar is.

Ik schrijf dit met dankbaarheid toe aan mijn beschermengel en dat ik me aan hem heb gewijd. Ik leef mijn toewijding aan mijn beschermengel nu al meer dan 40 jaar en ik voel zijn stille aanwezigheid en het licht dat hij in het gebed brengt.

Ik geloof daarom dat we de heilige Engelen met meer ernst moeten aanroepen, zodat ze ons kunnen versterken in trouw aan Christus en vooral in een diepe zin en instinct voor de heiligheid van God.