Te midden van de Engelen

Te midden van de Engelen

De Heilige Engelen zijn ook onze voorbeelden. Als we God volmaakt willen dienen, hoeven we hen alleen maar te imiteren.

De zuiverheid van het hart wordt de engelachtige deugd genoemd.

Volmaakte onderwerping aan God is het geheim van hun heiligheid en hun voortdurende vreugde. Om te zeggen dat elk kind van Adam een engelachtig leven leidt, is de hoogste lof die we hun kunnen toe bedelen.

We bidden voortdurend: “Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.”
Probeer ik de Engelen hierin na te volgen?

De Heilige Engelen zijn ook onze toekomstige medeburgers van de hemel. Er zijn een aantal lege plekken in hun gelederen die gereserveerd zijn voor de heiligen. Toen satan en de rebellengeesten uit de hemel vielen, werden hun plaatsen gereserveerd voor de uitverkorenen onder de mensenkinderen.

In een van die engelachtige gezelschappen is een plaats voor mij, als ik trouw ben aan mijn Heer en Koning.

Oh, wat een moment van heerlijk geluk, als ik mijn plaats onder hen inneem…