Standvastigheid

Standvastigheid

 Want in Hem (=Jezus) is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.    Kol 1,16

De Tronen betrachten God in zijn wezen, dat liefde en waarheid is. Ook zij zijn in voortdurende aanbidding van God en vol gehoorzaamheid tegenover Hem. Maar zij weerspiegelen ook Gods onverstoorbaarheid.

De H. Bonaventura ziet de Tronen als getuigen van een standvastigheid in God en de H. Bernhard van Clairvaux vindt in dit koor de deugd van de grote stilte.

Door de Tronen, het laagste koor van de eerste Hiërarchie, wordt de middelste Hiërarchie de verlichting over het doel van alle dingen ten deel.

Vanwege de kennis, het inzicht, wat alle dingen in onze geschapen wereld moeten doen, neemt de middelste Hiërarchie de opdracht over om de geschapen wereld te regeren.

Met de Tronen moeten we God aanschouwen.
Heel simpel altijd  I N  God blijven, in alle rust.
Denken: Gij in mij en ik in U!