Poortwachters

Poortwachters

De eerste Bijbeltekst over de Cherubijnen is reeds in het boek Genesis. Het is tevens de allereerste tekst over de H. Engelen in de Heilige Schrift.

Heel het scheppingsverhaal is een geweldige beeldspraak. Hoe groter de mysteries, hoe moeilijker om ze in woorden te vatten. En dan zijn het de symbolen die in hun eenvoud, de diepste geloofsgeheimen weergeven.

Nadat de eerste mensen, Adam en Eva, gezondigd hadden, doordat ze verleid werden door de duivel, volgde de straf. De boze werd vervloekt, maar de mensen moesten de gevolgen van hun zonde dragen: lijden, dood en de geneigdheid tot zonde kwamen in de wereld, die God geheel goed had geschapen.

“Daarom verwees God de mens uit de tuin van Eden. En aan de oostkant van de tuin, plaatste Hij de Cherubs en de vlam van het wentelend zwaard om de weg naar de boom van het leven te bewaken.”  Gen. 3,23-24

Tegen WIE moeten de Cherubs de tuin bewaken? Er waren toch slechts twee mensen op deze aarde?

Het was de barmhartige liefde van God die de Cherubs daar plaatste! Want stel je voor: Adam en Eva zouden nu ook nog van “de boom van het leven”  eten, terwijl ze in staat van zonde waren. Dan zou hun schuld eeuwig zijn, en geen verlossing meer mogelijk!

Daarom zijn de Cherubs de wachters aan de poort, om de mens te verhinderen een verkeerde weg in te slaan, die onheil voor hem zou betekenen.

Dat is een geweldige opgave van de Cherubs, waardoor ze ons zeer nabij komen!