Oudere broeders

Oudere broeders

Door de Toewijdingen, eerst aan de Engelbewaarder en daarna aan alle Heilige Engelen, en ons bewuste leven in gemeenschap met de Engelen, kunnen zij ons gemakkelijker vormen en trainen om met hen samen te werken in deze grote geestelijke strijd.

We leren hen steeds meer te imiteren als onze “oudere broeders” die hun eigen test al hebben doorstaan en ons willen helpen om onze “levenstest” te doorstaan. Uit hun eigen grote liefde voor God willen ze ons bovenal naar ons eeuwige doel leiden, naar de vereniging met God, om Hem met heel ons hart lief te hebben, om voor Hem te leven naar Zijn wil, tot Zijn glorie en in Zijn liefde.

Het is een grote vreugde voor de Engel om aan het einde van zijn leven een ziel aan God te kunnen aanbieden, die ook gered is door de moeizame inspanningen van de Engel zelf, in samenwerking met de genaden en barmhartigheid die de ene Bemiddelaar, Jezus Christus, heeft verworven.

Voor dit doel is de Engel als Beschermer naar de aarde gestuurd, en de Engelen die hun beschermelingen verliezen lijden in zekere zin onder een martelaarschap, hoewel ze nog steeds eeuwig de rechtvaardigheid van God prijzen.

De Engelen willen ons dus graag uit eigen ervaring leren hoe we de grote beslissende beproeving van het leven, voor of tegen God, kunnen doorstaan en hoe we zelf kunnen meewerken aan de redding van andere zielen.