Onbewolkt geluk van de Heilige Engelen

Onbewolkt geluk van de Heilige Engelen

Geluk bestaat in de onbelemmerde activiteit van elk deel van onze natuur: hoe nobeler onze natuur, hoe groter ons vermogen tot geluk. Volmaakt geluk bestaat in de volledige activiteit van een volmaakte natuur. De Engelen hebben een volmaakte natuur, en hun hele natuur is bezig met de vreugde van het zien van God van aangezicht tot aangezicht. Vandaar dat hun geluk volmaakt is.
Zo zal ook eens mijn geluk zijn, als ik trouw ben aan God.

Geluk vereist dat we naar de toekomst kijken zonder enige twijfel of angst, zodat we onze huidige vreugde niet verliezen. De Heilige Engelen weten dat in alle eeuwigheid niets in de hemel of op aarde de helderheid van hun aanschouwing van God kan vertroebelen, of de stromen van vreugde belemmeren, die daar onophoudelijk naartoe stromen.

Wij daarentegen vrezen het komende kwaad.

Maar waarom zouden we dat doen, als alle dingen ten goede samenwerken voor hen die God liefhebben? Als we God meer zouden liefhebben, zou datgene wat we nu als kwaad vrezen, al zijn kracht verliezen om ons bang te maken.

Wat we nu het meest vrezen, zou door ons uiteindelijk graag worden geaccepteerd, omdat we er zeker van zijn dat uiteindelijk alles voor ons ten beste leidt.

De Heilige Engelen worden nooit gedwarsboomd, zijn nooit teleurgesteld, omdat ze geen andere wil hebben dan die van God. Voordat ze Zijn wil kennen, hebben ze de neiging om te doen wat hun het grootste goed lijkt. Maar ze doen dat altijd onder de voorwaarde dat God niet anders wil. Hun eigen wil verdwijnt wanneer de Zijne bij hen bekend is. Dit is het geheim van het geluk in deze wereld en in de volgende.